Arvid Andersson - Klinikksjef

Arvid Andersson
Tannlege, Daglig leder

Carolina Chemis

Carolina Chemis
Tannlege

Sunniva Thoresen
Tannlege

Eyvind Tronsen
Tannlege

Johanna Emilie Thoresen

Johanna Emilie Thoresen
Tannpleier

Margrethe Lillevold
Tannlege 

Mona Brækken Fornes

Mona Brækken Fornes
Tannhelsesekretær

Anne Katrine Vennseth

Anne Vennseth
Tannhelsesekretær

Synnøve Indset Borrego

Synnøve Indset Borrego
Tannhelsesekretær

Randi Skogheim

Randi Skogheim
Tannhelsesekretær
Oddrun Jensen Larsen.
Tannhelsesekretær

Anniken Qvenild
Tannpleier